SDĚLENÍ FARNÍKŮM

1. 12. 2019

 

Minulý víkend se při sbírce na opravu varhan v Č. Kostelci vybralo 21 984 Kč, dále jsme obdrželi dar 2 000 Kč. Děkujeme.

V neděli 1. 12. je sbírka na seminář. Omlouváme se, že jsme to minulou neděli zapomněli ohlásit. Také se omlouváme, že jsme zapomněli připomenout, že mše sv. v 9:00 bude s rytmickým doprovodem. Při všech mších sv. bude žehnání adventních věnců a na konci požehnání maminkám, které očekávají narození dítěte. V 18:00 bude v kostele modlitební setkání, které bude doprovázeno zpěvy z Taizé.

V pondělí 2. 12. po mši sv. bude na faře společenství farníků.

V úterý 3. 12. po mši sv. bude úklid kostela a fary, děkujeme všem, kteří se ho zúčastní. V 19:00 bude setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek 5. 12. mše sv. pro děti začne světelným průvodem od sakristie, při nepříznivém počasí od zadního vchodu kostela. Prosíme děti, aby si vzaly s sebou svíčku nebo kahánek.

V pátek 6. 12. bude od 16:00 do 18:00 příležitost ke svátosti smíření, k dispozici budou oba kněží. Po večerní mši sv. bude spolčo 19+.

V neděli 8. 12. přijede do naší farnosti Václav Čáp, dlouholetý tlumočník a spolupracovník o. Eliase Velly. Po obou mších sv. v Č. Kostelci představí novou knihu o životní cestě a duchovním růstu o. Eliase a bude k dispozici k případným dotazům či koupi a podepsání knihy.

Na adventní mše sv., kterých se děti budou účastnit, mohou přinést doma vyrobeného sněhuláka z papíru. Nezapomeňte k němu připevnit dostatečně dlouhé poutko, aby potom mohl viset na vánočním stromě. Při obětním průvodu se budou sněhuláci ukládat do jesliček, a pak jimi ozdobíme vánoční strom.

Stejně jako v minulých letech proběhne celoadventní sbírka na TV Noe.

Stejně jako v loňském roce proběhne celoadventní sbírka na Mary's Meals. Do sbírky může přispět kdokoli, zvláště je určena dětem, které by touto cestou mohly pomoci jiným dětem, které se zdaleka nemají tak dobře. Každá koruna se počítá. Částka 420 Kč vystačí na stravu pro jedno dítě na celý rok! Pro tento rok se nám loňskou sbírkou podařilo zajistit stravu pro 24 dětí. Výtěžek sbírky bude celý odeslán na českou pobočku Mary's Meals.

Kdo si bude chtít dát úmysly na mši sv. do konce června, může se stavit na faře. Jsou volné i některé termíny v prosinci.

Upřesňující informace o pouti do Filipova Vám řekneme příští neděli.

V sobotu 11. 1. 2020 se uskuteční již tradiční Tříkrálová sbírka. Jejím smyslem je informovat širokou veřejnost o činnosti Charit a získat podporu pro charitní činnost. Je také příležitostí k neformálním setkáním, k o oživení farnosti a křesťanských hodnot.  Jménem organizátorů bychom Vás chtěli požádat o pomoc, podporu a spolupráci. Proto prosíme dobrovolníky, kteří mohou složit skupinku koledníků (vedoucí + minimálně dva králové), aby se hlásili na níže uvedených kontaktech. Vedoucí skupinky musí být ve věku min. 15 let. Odměnou za Vaši pomoc budiž radost z neocenitelné pomoci druhým, drobný dárek a vepřový gulášek z produkce kuchyně našeho Hospice. Kontakty: Jan Kordina, tel. 732 402 222, email: Kordina@hospic.cz, Josef Urban, tel. 731 598 833, email: urban@hospic.cz, www.hospic.cz.

S. Alžběta (Lenka Ladnarová) zdraví všechny farníky a zve dívky od 18 do 30 let na duchovní obnovu do Prahy k sestrám voršilkám od pátku 13. do neděle 15. 12. Jde o vánoční ztišení, ne o nábor k sestrám, podotýká s. Alžběta. Více informací na nástěnce, popř. na kontaktu 721 238 047.