SDĚLENÍ FARNÍKŮM

24. 11. 2019

 

V neděli 24. 11. bude v Č. Kostelci sbírka na opravu varhan v kostele, které je nutné do konce roku ošetřit proti červotoči a v následujících třech letech pokračovat v opravě dál, celková cena je odhadována na 170 000 Kč. Více informací o plánovaných opravách je na nástěnce farních rad a na webu farnosti.

V neděli 24. 11. bude celodenní adorace. Prosíme, jestli byste se mohli zapsat do tabulky na stolku, nejlépe dva lidi na jednu půlhodinu. Děkujeme. V 18:00 bude svátostné požehnání.

V sobotu 30. 11. bude divadlo Mikulášská u Regnerů na náměstí, pro velký zájem se bude hrát dvakrát, od 8:30 a od 10:30.

V sobotu 30. 11. při mši sv. v hospici a v H. Radechové a v neděli 1. 12. bude při všech mších sv. žehnání adventních věnců. Při nedělních mších sv. bude také požehnání maminkám, které očekávají narození dítěte. V 18:00 bude modlitební setkání, tentokráte doprovázené zpěvy z Taizé.

Na adventní mše sv., kterých se děti budou účastnit, mohou přinést doma vyrobeného sněhuláka z papíru. Nezapomeňte k němu připevnit dostatečně dlouhé poutko, aby potom mohl viset na vánočním stromě. Při obětním průvodu se budou sněhuláci ukládat do jesliček, a pak jimi ozdobíme vánoční strom.

Kdo by měl zájem jet společně na poutní místo Filipov u Rumburku v pondělí 13. 1. 2020, ať se prosím zapíše do tabulky vzadu na stolku nebo se ozve kněžím nejpozději tohoto pátku, 29. 11. 2019. Odjezd o půlnoci z neděle na pondělí, mše sv. ve Filipově ve 4:00 (čas zjevení Panny Marie), návrat v pondělí dopoledne, cena při plném obsazení (49 osob) cca 300 Kč na osobu, při 40 lidech 370 Kč, při nižším počtu se pouť neuskuteční. Více informací na nástěnce a na farním webu.

V zápisech farních rad jsme Vás informovali, že jsme se na ekonomické radě domluvili na zrušení pevné telefonní linky. Platilo se 600 Kč měsíčně, zvažovali jsme, jestli nepřejít i na internetové pevné připojení, ale nakonec jsme se rozhodli takto, i vzhledem k tomu, že se pevná linka využívala minimálně a vzhledem k tomu, že na mobilu jsou kněží mnohem více dostupní. Pevná linka je už zrušena. Mobilní čísla kněží jsou na nástěnkách i na internetu.

Dotazníků týkající se farnosti jsme obdrželi na Boušíně 1, v H. Radechové 1, v Č. Kostelci papírově 46, elektronicky 10, celkem tedy 58, některé odpovědi jsou i za celé rodiny. Děkujeme, obdrželi jsme spoustu podnětů na setkání pastorační i ekonomické rady.

V poslední době se nahlásilo několik dospělých, kteří nejsou pokřtění a měli by o to zájem, nebo jsou pokřtěni, ale nebyli vychováváni ve víře a měli by taky zájem. Pokud byste věděli o někom dalším, může se obrátit na kněze.

Na stolku v kostele si můžete zakoupit Adventní brožurku se zamyšlením na každý den, cena 20 Kč.