SDĚLENÍ FARNÍKŮM

17. 11. 2019

 

Minulý víkend při sbírce na pojištění kostelů se vybralo v Č. Kostelci 13 908 Kč, v H. Radechové 2 017 Kč a v hospici 2 350 Kč. Všem dárcům děkujeme.

V neděli 17. 11. v 17:11 se rozezní zvony v celé České republice jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

V úterý 19. 11. bude po ranní mši sv. úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kteří se ho zúčastní. Večer v 17:00 bude k výročí sametové revoluce sloužit mši sv. pan biskup Václav Malý v prostoru mezi školami. Poté s ním bude v divadle J. K. Tyla následovat beseda. Vstupné 89 Kč.

Ve čtvrtek 21. 11. po mši sv. bude Benjamínek na faře.

V pátek 22. 11. po mši sv. bude společenství manželů.

V sobotu 23. 11. v 18:00 se koná ve farním kostele Cecilský koncert Svatojakubského chrámového sboru a orchestru. Vstupné dobrovolné.

Na ekonomické radě jsme se domluvili, že v neděli 24. 11. bude v Č. Kostelci sbírka na opravu varhan v kostele, které je nutné do konce roku ošetřit proti červotoči a v následujících třech letech pokračovat v opravě dál, celková cena je odhadována na 170 000 Kč. Více informací o plánovaných opravách je na nástěnce farních rad a na webu farnosti.

V neděli 24. 11. bude celodenní adorace. Prosíme, jestli byste se mohli zapsat do tabulky na stolku, nejlépe dva lidi na jednu půlhodinu. Děkujeme.

Kdo by měl zájem jet společně na poutní místo Filipov u Rumburku v pondělí 13. 1. 2020, ať se prosím zapíše do tabulky vzadu na stolku nebo se ozve kněžím nejpozději 29. 11. 2019. Odjezd o půlnoci z neděle na pondělí, mše sv. ve Filipově ve 4:00 (čas zjevení Panny Marie), návrat v pondělí dopoledne, cena cca 300 Kč na osobu. V minulosti již naše farnost toto poutní místo víckrát navštívila a brala to jako pouť, při které se prosilo za uzdravení nemocných v naší farnosti. Více informací na nástěnce a na farním webu.

Dnes, v neděli 17. 11., je poslední možnost odevzdat dotazník, který jsme vytvořili na pastorační radě. Byli bychom rádi, kdybyste odpověděli na tři krátké otázky: Co se mi ve farnosti líbí, co bych uvítal nového a čím bych chtěl farnosti přispět. Dotazník prosíme odevzdejte v kostele do připravené krabice, nebo odpovědi pošlete mailem panu farářovi (milbrhel@gmail.com). Děkujeme.

Hospic prosí o dobrovolníky, kteří by byli ochotni v sobotu a v neděli být na vrátnici od 9:00 do 13:00. Zájemci ať se prosím nahlásí paní Tošovské (491 467 030, tosovska@hospic.cz). Děkujeme.