POŘAD BOHOSLUŽEB

v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci (ČK) a okolí

 

17. 11.   33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  7:00  ČK – za Josefa a Vlastu Volfovy (JL)

                     8:00  Studnice (MB)

  9:00  ČK – za farníky (JL)

                   11:00  Boušín (MB)

 

18. 11.        PONDĚLÍ

18:00  ČK – za kněze, bohoslovce a nová duchovní povolání (JL)

 

19. 11.        ÚTERÝ

  7:00  ČK – za rodinu Bohuslavských a celý rod (JL)

17:00  prostor mezi školami (biskup Václav Malý)

 

20. 11.        STŘEDA

18:00  ČK – na dobrý úmysl (JL)

 

21. 11.        ČTVRTEK (památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě)

                   16:30  ČK – za uzdravení (MB)

                                              

22. 11.        PÁTEK (památka sv. Cecílie, panny a mučednice)

18:00  ČK – na poděkování za 45 let společného života (MB)

 

23. 11.        SOBOTA (slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního

       patrona diecéze)

                     7:00  ČK – za rodinu Středovu a Boží požehnání (MB)

16:30  Hospic (s nedělní platností) (MB)

18:00  Horní Radechová (s nedělní platností) (JL)

 

24. 11.   SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  7:00  ČK – za rodinu Kozlovu a Mílovu (MB)

                     8:00  Studnice (JL)

  9:00  ČK – za farníky (MB)

                   11:00  Boušín (JL)

 

MB (P. Miloslav Brhel), JL (P. Jan Lukeš)