SDĚLENÍ FARNÍKŮM

27. 10. 2019

 

Na společnou pouť autobusem do Prahy 16. 11. se přihlásilo málo lidí, proto se neuskuteční. Kdo by chtěl jet autem a chtěl by se sejít v 8:00 na parkovišti P+R na Černém Mostě v Praze, můžete se zapsat do tabulky v kostele.

Při sbírce na misie se vybralo v sobotu 19. 10. v Červeném Kostelci celkem 24 361 Kč a na Boušíně 4 600 Kč. Při akci misijní koláč se vybralo 24 635 Kč, tyto peníze putují na účet Papežských misijních děl na podporu opuštěných dětí a vdov. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří napekli něco dobrého, těm, kteří pomáhali s organizací i těm, kteří přispěli.

V neděli 27. 10. v 18:00 bude ve farním kostele modlitba růžence, tentokrát ji povedou farníci ze Lhoty.

V pondělí 28. 10. po mši svaté bude společenství farníků.

V pátek 1. 11. po večerní mši svaté je společenství mladých 19+.

Na pastorační radě jsme se domluvili, že by se každou první neděli v měsíci na konci všech mších svatých udělovalo požehnání maminkám, které očekávají narození dítěte, pokud se v kostele bude nějaká taková maminka nacházet a bude mít odvahu přijít si dopředu pro požehnání. Pro nás pro všechny to může být i podnět, abychom se za ně modlili. Poprvé se tak bude dít příští neděli 3. 11. Při mši svaté v 9:00 bude rytmický doprovod.

Vzadu na stolku si můžete vzít rozpis zpovídání před Dušičkami, je také na nástěnce a na farním webu.

Vzadu na stolku si, prosím Vás, vezměte dotazník, který jsme vytvořili na pastorační radě. Byli bychom rádi, kdybyste odpověděli na tři krátké otázky: Co se mi ve farnosti líbí, co bych uvítal nového a čím bych chtěl farnosti přispět (např. pomocí při brigádách, úklidech kostela, při psaní matrik a rozpisu bohoslužeb, při drobné kancelářské práci, při starosti o nástěnku v kostele, při praní různých drobností v kostele a na faře, nebo i svou modlitbou…). Dotazník pak, prosím Vás, odevzdejte v kostele do připravené krabice, nebo odpovědi pošlete mailem panu farářovi nejpozději v neděli 17. 11. Děkujeme.