SDĚLENÍ FARNÍKŮM

6. 10. 2019

 

Děkujeme všem, kteří se zapsali na adoraci minulou neděli a kteří se zúčastnili sobotní brigády, udělalo se neskutečně moc práce.

 

V měsíci říjnu bude každou neděli v 18:00 rozjímavá modlitba růžence a svátostné požehnání, dnes má na starosti Charita, děkujeme.

 

V neděli 6. 10. probíhá ve všech kostelích a kaplích v České republice průzkum počtu účastníků na nedělních bohoslužbách.

 

V pondělí 7. 10. po mši svaté bude společenství farníků na faře.

 

V úterý 8. 10. po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela a fary. Předem děkujeme všem, kteří se ho zúčastní. V 19:00 bude setkání pastorační rady.

 

Ve čtvrtek 10. 10. po mši svaté bude na faře Benjamínek.

 

V pátek 11. 10. v 19:00 bude na faře v Č. Kostelci pro mladé od 14 let setkání s P. Janem Balíkem na téma „Jako muže a ženu nás stvořil“. Jsou zvaní i mladí 19+.  V sobotu 12. 10. bude P. Jan Balík mluvit o tématu „Spiritualita manželství aneb Teologie těla podle sv. Jana Pavla II.“. Zveme především manžele. Bližší informace jsou na farním webu a na nástěnkách. Kdyby mohl přinést malé občerstvení ke kávě (buchta, bábovka…), může.

 

V sobotu 12. 10. se bude v H. Radechové při mši sv. slavit posvícení.

 

V neděli 13. 10. v 9:00 bude mše sv. s kytarovým doprovodem.

 

V pátek 18. 10. při mši sv. budeme udílet svátost pomazání nemocných. Kdo má zájem, napište se, prosím Vás, do tabulky na stolku nebo se ozvěte kněžím.

 

Vzadu na stolku je možné si zakoupit nové číslo diecézního měsíčníku Adalbert.