SDĚLENÍ FARNÍKŮM

8. 9. 2019

 

V neděli 8. 9. v 15:00 bude posvícení v nově opravené kapli ve Stolíně.

 

V úterý 10. 9. po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela a fary. Předem děkujeme všem, kteří se ho zúčastní.

 

V neděli 15. 9. bude sbírka na církevní školství. Přede mší svatou v 7:00 se nebude zpovídat. Ve Lhotě se slaví posvícení, mše svatá bude v 15:00, slouží P. Prokop Brož.

 

Je možné si zakoupit nové číslo diecézního měsíčníku Adalbert. Dále také Diecézní stolní kalendář „Krása maličkostí“, který stojí 69 Kč. Vše vzadu na stolku u sochy sv. Antonína.

 

V pátek 11. 10. v 19:00 bude na faře v Č. Kostelci pro mladé od 14 let setkání s P. Janem Balíkem na téma „Jako muže a ženu nás stvořil“. Jsou zvaní i mladí 19+.  V sobotu 12. 10. bude mít P. Jan Balík přednášky na téma „Teologie těla podle Jana Pavla II.“. Zveme především manžele. Bližší informace ještě dodáme.