POŘAD BOHOSLUŽEB

v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci (ČK) a okolí

 

8. 9.     23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  7:00  ČK – na poděkování za dar života a za požehnání pro manžela a celou rodinu (MB)

                          9:00  ČK – za farníky (MB)

                        11:00  Boušín (MB)

                        15:00  Stolín (MB)

 

9. 9.               PONDĚLÍ

                        18:00  ČK – za sourozence a jejich rodiny (MB)

 

10. 9.             ÚTERÝ (památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve)

  7:00  ČK – za Marii Ocelkovou, její rodinu a duše v očistci (MB)

 

11. 9.             STŘEDA

18:00  ČK – za rodiče a bratra (MB)

 

12. 9.             ČTVRTEK

                        16:30  ČK – za kmotry a kmotřence (MB)

                                                           

13. 9.             PÁTEK (Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve)

18:00  ČK – za rodiče, prarodiče a příbuzné (JL)

 

14. 9.             SOBOTA (Svátek Povýšení svatého kříže)

                          7:00  ČK – na poděkování (JL)

16:30  Hospic (s nedělní platností) (JL)

18:00  Horní Radechová (s nedělní platností) (JL)

 

15. 9.  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  7:00  ČK – za Lidmilu a Jindřicha Řezníčkovy (V. Slámečka)

                          9:00  ČK – za farníky (V. Slámečka)

                        11:00  Boušín (V. Slámečka)

                        15:00  Lhota (P. Brož)

 

MB (P. Miloslav Brhel), JL (P. Jan Lukeš)