SDĚLENÍ FARNÍKŮM

1. 9. 2019

 

V pondělí 2. 9. v 19:15 bude setkání Ekonomické rady na Boušíně.

 

V úterý 3. 9. v 19:00 bude setkání Ekonomické rady v Červeném Kostelci.

 

Ve středu 4. 9. v 19:00 bude na faře první zkouška chrámového sboru.

 

Ve čtvrtek 5. 9. v 16:30 bude první mše svatá pro děti v novém školním roce. Po mši svaté bude na farní zahradě opékání buřtů a přátelské setkání. Buřty s sebou. Chléb a nápoje zajištěny.

 

V pátek 6. 9. od 16:00 bude v kostele sv. Jakuba příležitost ke svátosti smíření, k dispozici budeme oba dva kněží.

 

V neděli 8. 9. v 15:00 bude posvícení v nově opravené kapli ve Stolíně. Ve 14:00 se v kostele v Malých Svatoňovicích koná Varhanní koncert, který zakončí generální opravu varhan.

 

Od 1. 9. se stal vikariátním kaplanem pro mládež P. Jan Lukeš.

 

Na farním webu a na nástěnce je vyvěšen rozvrh výuky náboženství.

 

Je možné si zakoupit Diecézní stolní kalendář „Krása maličkostí“ vzadu na stolku u sochy sv. Antonína, jeden kus stojí 69 Kč.

 

Na stolku je také rozpis Putování obrazu Panny Marie v rodinách od září do února. Kdo by měl zájem, můžete se zapsat.